Kim jesteśmy?

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin jest jednostką organizacyjną KONF LogoWyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Została powołana do istnienia w 2012 roku by kontynuować i rozwijać działalność Koła Naukowego Stosowanej Ekologii Roślin WSEiZ, działającego w latach 2002-2011.

Piotr Mędrzycki

Piotr Mędrzycki

Kierownikiem pracowni jest dr Piotr Mędrzycki, biolog, zajmujący się aplikacjami ekologii roślin od 1991 r. W pracowni działa jeszcze dwoje absolwentów i wykładowców WSEiZ mgr inż. Izabela Sachajdakiewicz (architekt krajobrazu, kształtowanie środowiska) i mgr inż. Adam Pytlarczyk (ochrona środowiska).

Z pracownią współpracują m.in.: dr Michał Dąbrowski (MIIZ), dr Piotr Pabjanek (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW),  dr Ingeborga Jarzyna (Wydział Biologii UW), dr Artur Obidziński (Wydział Leśny SGGW), dr Anna Otręba (Kampinoski Park Narodowy).

Pracownia zajmuje się różnymi aspektami zastosowań ekologii roślin.

  • Ekologia i zarządzanie populacjami barszczu Sosnowskiego. Od 2002r zajmujemy się barszczem olbrzymim. Braliśmy udział w projekcie badawczym Giant Alien wykonywaliśmy Country Status Report dla Polski. Od 2003 zajmujemy się inwentaryzacją i monitoringiem stanowisk barszczu zlokalizowanych głównie w Północno-Wschodniej Polsce. Od 2011 roku prowadzimy serwis http://barszcz.edu.pl, gdzie można znaleźć bazy danych i mapy stanowisk. W 2012 roku zorganizowaliśmy pierwszy Ogólnopolski Spis Stanowisk Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012.
  • Ekologia i hermafrodytyzm u klonu jesionolistnego. Od 1996 roku zajmujemy się ekologią inwazyjnego amerykańskiego klonu jesionolistnego. Prowadzimy badania w całej Polsce. Zajmujemy się zjawiskiem hermafrodytyzmu w populacjach tego gatunku.
  • Łoboda tatarska jako halofit na trawnikach przyulicznych. Od 2004 roku badamy populacje łobody tatarskiej w Warszawie. Poszukujemy przyczyn i uwarunkowań jej występowania na trawnikach przyulicznych oraz staramy się szukać możliwości wykorzystania w zieleni miejskiej.
  • Gatunki inwazyjne w lasach. Od 1997  roku zajmujemy się gatunkami inwazyjnymi w lasach, w tym w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kampinoskiej i lasach miejskich Warszawy.
  • Bioklimatyczna metoda projektowania zieleni we wnętrzach. Od 2008 roku rozwijamy własną metodę bioklimatyczną projektowania roślin we wnętrzach opartą o parametryczne porównanie warunków wzrostu w danym pomieszczeniu z warunkami panującymi w regionie pochodzenia.
  • BioDiverCity – Miasto Różnorodne Biologicznie. Od 2005 roku zajmujemy się promocją i wdrażaniem idei BioDiverCity. Szukamy sposobów na stwarzanie możliwości życia możliwie wielu gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza rodzimych, w warunkach miejskich. Od 2009 roku współpracujemy z firmą Dom Development S.A. przy realizacji innowacyjnego osiedla Derby 14, w którym by design ma znaleźć się miejsce dla zachowanych i zaprojektowanych zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych.
  • Zielone dachy. Opracowaliśmy narzędzia do analizy właściwości  zielonych dachów wynikających z aktualnie lub potencjalnie rosnącej roślinności, zarówno sadzonej, jak i osiedlającej się spontanicznie.  Prowadziliśmy modelowanie ilości wody retencjonowanej na powierzchni i wewnątrz ciała roślin oraz badaliśmy wpływ roślin na wielkość zagrożenia pożarowego na Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie.
  • Interakcje roślin ze zwięrzętami. Od 2010 roku współpracujemy z zoologami nad analizą i modelowaniem statystycznym roślinności jako kryterium selekcji siedlisk przez zwierzęta, w tym m.in. nornika północnego i borsuka.
  • Wpływ roślin na zachowania klientów w centrach handlowych. W 2011 roku zaczęliśmy badania wpływu roślin we wnętrzach na zachowania klientów centrów handlowych, w tym m.in. Centrum Handlowego „Złote Tarasy” w Warszawie.